Ocells

200 Sco rus NEW4

Cega

Scolopax rusticola

Cat:Becada. Cast:Chocha perdiz. Eusk:Oilagor. Gal:Arcea. Port:Galinhola. Ang.:Eurasian Woodcock. Fr:Bécasse des bois. Al:Waldschnepfe. It:Beccaccia

Limícola de plomatge i estructura semblant a la becassina és, però, molt més gran, robusta i de costums totalment diferents. Es distribueix per tot el Paleàrtic, des d’Europa fins al Japó, habitant a una gran varietat de formacions boscoses. S'alimenta d’insectes i cucs que troba sondejant el fang o sota la fullaraca. A l’hivern, la major part de les poblacions emigren cap al sud i és aleshores quan la podem veure a Menorca, ocupant discretament els alzinars de l’illa. Pels seus costums crepusculars i el seu plomatge críptic es fa difícil de veure a no ser que l’alcem, escapant-se en ziga-zaga entre els arbres per deixar-se caure fora del nostre camp visual. La seva condició d’espècie cinegètica és un factor a tenir en compte de cara a la seva conservació, especialment a les seves zones de cria. Estatus: Hivernant i migrant abundant.