Ocells

395 Syl con NEW8

Busqueret trencamates

Sylvia conspicillata

Cat:Tallarol trencamates. Cast:Curruca tomillera. Eusk:Ezkai-txinbo. Gal:Papuxa tomiñeira. Port:Toutinegra-tomilheira. Ang:Spectacled Warbler. Fr:Fauvette à lunettes. Al:Brillergrasmücke. It:Sterpazzola di Sardegna

Aquest busqueret petit presenta el cap gris, la gorja blanca, el pit de color ant rosat i el dors castany. El plomatge de la femella és molt més apagat. Es mou nerviosament entre la vegetació baixa i es desplaça entre els matollars amb vols curts i dèbils. Es distribueix als dos extrems de la conca mediterrània, essent estival a la península Ibèrica, Itàlia i les illes del Mediterrani occidental, i sedentària al nord del Magrib, illes de l’Atlàntic oriental, Israel i Xipre. Hiverna majoritàriament al Magrib i al Sàhara. Ocupa terrenys secs i àrids, amb vegetació baixa i dispersa. A Menorca és un ocell estival escàs i molt localitzat al cap de Cavalleria tot i que també se n'han trobat algunes parelles reproductores a La Vall. Estatus: Estival i migrant escàs.