Ocells

KARTA ram NBG.ai

Busqueret de garriga

Sylvia cantillans

Cat:Tallarol de garriga. Cast:Curruca carrasqueña. Eusk:Txinbo papargorritza. Gal:Papuxa carrasqueira. Port:Toutinegra-carrasqueira. Ang:Subalpine Warbler. Fr:Fauvette passerinette. Al:Weissbartgrasmücke. It:Sterpazzolina

És un busqueret petit, de mida similar al busqueret trencamates. Durant la temporada de cria, el mascle té les parts posteriors de color grisós, la gola, el pit i els flancs de color teula, de tons i intensitat variable segons les poblacions. Presenta una marcada bigotera blanca i un anell orbital vermell, com el busqueret de capnegre. La femella és de tons molt més discrets. La seva àrea de cria es restringeix a la península Ibèrica i la conca mediterrània, on escull ambients secs i càlids, com ara màquies amb arbres dispersos. Hiverna al marge sud del Sàhara. El podem observar bàsicament en migració, de manera regular però moderada, evitant sempre els ambients més humits de l’illa. A Menorca s'ha confirmat com espècie reproductora de forma esporàdica els anys 2003, 2004 i 2006. Estatus: Reproductor esporàdic i migrant moderat.

Les últimes revisions taxonòmiques d'aquest ocell, han determinat l'existència de 3 espècies diferenciades*:

  • Curruca subalpina - Monotípica. Illes Balears, nord d'Itàlia,  Còrsega i Sardenya. El mapa de distribució correspon a aquesta espècie.
  • Curruca iberiae - Monotípica. Nord-oest d'Àfrica, Península Ibèrica, Sud de França i extrem nord-oest d'Itàlia.
  • Curruca cantillans - 2 subespècies:
    • Curruca cantillans cantillans - Centre i sud d'Itàlia i Sicília.
    • Curruca cantillans albistriata - Balcans, Grècia i Turquia.

La distribució descrita anteriorment correspon a les poblacions reproductores, tot i que les 3 espècies s'han pogut observar i anellar a Menorca durant el pas migratòri.

*Dario Zuccon, Jean-Marc Pons, Giovanni Boano et al. 2020. Type specimens matter: new insights on the systematics, taxonomy and nomenclature of the subalpine warbler (Sylvia cantillans) complex. Zoological Journal of the Linnean Society 20:1-28.