Ocells

394 Syl com

Busqueret d´abatzer

Sylvia communis

Cat:Tallareta vulgar. Cast:Curruca zarcera. Eusk:Sasi-txinbo. Gal:Papuxa común. Port:Papa-amoras. Ang:Common Whitethroat. Fr:Fauvette grisette. Al:Dorngrasmücke. It:Sterpazzola

És com un busqueret trencamates, però més gran i robust. Al plomatge del mascle, en època de cria, hi destaquen les vores vermelloses de les plomes de vol, el cap gris i la gola blanca, que contrasta amb el pit de color salmó. La femella és de tons grisosos brunencs més discrets, semblant al mascle fora de l'època nupcial. Típic d´ambients arbustius oberts i bardisses de les zones perifèriques dels boscos, on instal·la el seu niu. És una espècie migradora de llarga distància que, com a nidificant, ocupa la regió paleàrtica fins a l´Àsia central, mentre que hiverna a l'Àfrica subsahariana. A Menorca s'observa regularment durant els passos migratoris i la podem trobar a qualsevol indret de l'illa, sobretot a zones de mosaic agrícola amb taques d´ullastrar o zones de vegetació arbustiva vora els camins. Estatus: Migrant abundant.