Ocells

404 Acr mel NEW8

Boscarla mostatxuda

Acrocephalus melanopogon

Cat:Boscarla mostatxuda. Cast:Carricerín real. Eusk:Benarriz kaskabeltz. Gal:Folosa real. Port:Felosa-real. Ang:Moustached Warbler. Fr:Lusciniole à moustaches. Al:Tamariskensänger. It:Forapaglie castagnolo

Boscarla petita, amb el dors llistat i de color castany, té la coa i les ales arrodonides. Presenta un patró del cap distintiu, amb el capell negre i la cella ampla de color blanc, delimitada per una contrastada bigotera negrosa. La seva distribució és discontínua i localitzada des de la conca mediterrània fins al mar Caspi i les poblacions occidentals són sedentàries mentre que les més orientals hivernen al sud. Habita zones humides poblades de canyissar i bova, amb nivells d’aigua relativament constants. Aquesta espècie sembla haver colonitzat Menorca als anys vuitanta, probablement amb exemplars provinents de Mallorca, instal·lant la principal àrea de nidificació al canyissar de Son Bou. També se l’ha detectada puntualment a Son Saura del nord, s’Albufera des Grau i al torrent de cala Galdana. Estatus: Sedentari escàs.