Ocells

512 Coc coc NEW4

Becgros

Coccothraustes coccothraustes

Cat:Durbec. Cast:Picogordo. Eusk:Mokolodi. Gal:Bicogroso común. Port:Bico-grossudo. Ang:Hawfinch. Fr:Gros-bec. Al:Kernbeisser. It:Frosone

És el més gran i corpulent de la família dels fringíl·lids, amb el cap gros, la coa curta i un bec extraodinàriament robust. Tot i tenir un plomatge inconfusible és de comportament discret. Es detecta fàcilment pel seu vol ondulant i a major alçada que els pinsans o els verderols, mostrant unes conspícues marques blanques a les ales i a la coa. És una espècie de distribució paleàrtica associada als ambients forestals temperats i eurosiberians que cria des de la península Ibèrica i el nord d’Àfrica fins al Japó i Kamchatka. Part de la població hiverna a latituds més meridionals. A Menorca se?n veuen exemplars solitaris o petits grupets en migració i durant l’hivern, de manera irregular i fluctuant segons els anys, especialment en zones arbrades, ullastrars i hortals. Estatus: Migrant i hivernant escàs.