Ocells

202 Gal gal

Becassina

Gallinago gallinago

Cat:Becadell comú. Cast:Agachadiza común. Eusk:Istingor arrunt. Gal:Becacina común. Port:Narceja-comum. Ang:Common Snipe. Fr:Bécassine des marais. Al:Bekassine. It:Beccaccino

Aquest és un limícola de plomatge marronòs i molt llistat, potes curtes i un bec extremadament llarg. Cria al nord d’Europa i d’Àsia i, durant l’hivern, la majoria de la població migra cap al sud ocupant, els exemplars migrants europeus, tota la conca Mediterrània. Habita a qualsevol zona humida, on se la pot observar alimentant-se d’invertebrats aquàtics, sondejant els fons dels llims amb moviments bruscs del seu llarg bec i, a vegades, realitzant semicercles, sense moure's del mateix punt. Quan se la sorprèn s’ajup i espera a tenir el perill molt a prop per alçar el vol, vigorós i curt, per passar a amagar-se entre la vegetació. A Menorca la podem veure a l’hivern i en migració a qualsevol zona humida, inclús zones agrícoles inundades. Estatus: Hivernant i migrant moderat.