Ocells

206 Cal pug NEW8

Batallaire

Philomachus pugnax

Cat:Batallaire. Cast:Combatiente. Eusk:Borrokalari. Gal:Combatente. Port:Combatente. Ang:Ruff. Fr:Chevalier combattant. Al:Kamplaüfer. It:Combattente

Limícola de mida mitjana conegut pels espectaculars plomatges i balls nupcials dels mascles a l’època reproductora. A l’hivern presenta el plomatge del dors més discret, de tons brunencs i força pigallat. Les potes són de color variable i el bec lleugerament corbat cap avall. En vol destaquen dues taques blanques ovalades als costats del carpó i una fina franja blanca al dors de les ales. Cria a zones humides d’aigua dolça al nord d’Euràsia. Hiverna a diversos ambients aquàtics, principalment a l’Àfrica central i del sud, més localitzadament a les costes d’Europa occidental, litoral mediterrani, Orient Mitjà i Índia. Tot i que a les Balears hiverna de manera localitzada a l’illa de Mallorca, a Menorca només el podem veure durant els passos migratoris, especialment a la primavera, a zones humides com les salines d’Addaia, les de Fornells i a s’Albufera des Grau. Estatus: Migrant moderat.