Ocells

014 A Puf mau

Baldritja balear

Puffinus mauretanicus

Cat:Baldriga Balear. Cast:Pardela Balear. Eusk:Gabai Mediterranearra. Gal:Pardela Balear. Port:Pardela do Mediterrâneo. Ang:Balearic Shearwater. Fr:Puffiin des Baléares. Al:Balearensturmtaucher. It:Berta minore delle Baleari

Més petita, compacta i d’ales més curtes que la baldritja grossa, té un vol nerviós amb aletejos ràpids i poc profuns, seguit de planejos arran d’aigua. Forma basses a prop de la costa, sovint juntament amb la baldritja grossa. La baldritja balear és una espècie endèmica de l’arxipèlag balear amb una població estimada de 2.000 parelles i està catalogada en perill crític d’extinció. Les seves principals amenaces són la depredació per part de moixos i rates, la pèrdua i degradació del seu hàbitat de cria i la mortalitat en arts de pesca. La colònia més important de Menorca, es troba a la mola de Maó, tot i que algunes parelles també nidifiquen a l'Illa de l'Aire. Un bon lloc per observar-la volant sobre la mar, és des del cap de Favàritx. Les variacions morfològiques dels exemplars nidificants a Menorca respecte a la resta de colònies de Balears, ha suscitat moltes controvèrsies sobre si els exemplars menorquins correspondrien realment a l'espècie P. mauretanicus o per contra es podria tractar d'un taxó més pròxim a P. yelkouan (fins i tot s'havia arribat a descriure com una població híbrida d'aquestes dues). Els últims estudis* proposen que tots els exemplars nidificants a la Mar Mediterrània correspondrien a una única espècie P. yelkouan, diferenciant la població balear com a subespècie mauretanicus i la resta de poblacions (França, Croàcia i Tunísia) com a subespècie yelkouan degut a la separació incipient d'ambdues poblacions que no haurien adquirit encara la condició d'espècie. Els individus de Menorca, comparteixen a priori nivells més alts de filiació recent amb individus de P. yelkouan que amb la resta dels exemplars de Balears. Haurem d'esperar a tenir una seqüenciació genòmica completa per clarificar-ho definitivament. Estatus: Estival escàs.

* Ferrer Obiol, et. al. 2023. Species delimitation using genomic data to resolve taxonomic uncertainties in a speciation continuum of pelagic seabirds. Molecular Phylogenetics and Evolution, Volume 179.