Ocells

099 Cir aer NEW2

Arpella d’aigua

Circus aeruginosus

Cat:Arpella vulgar. Cast:Aguilucho lagunero. Eusk:Zingira-mirotz. Gal:Tartaraña das xumqueiras. Port:Águia-sapera. Ang:Marsh Harrier. Fr:Busard des roseaux. Al:Rohrweihe. It:Falco di palude

El mascle té el cos bru, coa, espatlles i ales clares amb els extrems de les primàries negres. La femella és marró, amb el capell, la gorja i les espatlles color crema. Acostuma a volar a baixa alçada, alternant aletejos i planejos amb les ales alçades en forma de "V". Sobrevola els marges i la vegetació de les zones humides, deixant-se caure per capturar les seves preses. La seva àrea de distribució com a nidificant comprèn tota Europa fins a l'Àsia central i hiverna a l'Àfrica i al subcontinent indi. És un dels pocs rapinyaires que migra planejant per damunt el mar i, a pesar que el màxim nombre d'exemplars a Menorca es deixa veure durant els passos migratoris a bona part del territori insular, també podem observar alguns exemplars hivernants a les zones humides com s'Albufera des Grau, les basses de Lluriac o Son Bou.. Estatus: Hivernant escàs i migrant moderat.