Ocells

086 Pan hal NEW5

Àguila peixetera

Pandion haliaetus

Cat:Àguila pescadora. Cast:Águila pescadora. Eusk:Arrano-arrantzale. Gal:Aguia pescadora. Port:Águia-pesqueira. Ang:Osprey. Fr:Balbuzard pêcheur. Al:Fischalder. It:Falco pescatore

Aquest rapinyaire de distribució mundial habita zones costaneres o aigües continentals. Té el plomatge fosc a la part superior i clar a la zona ventral i en vol es pot arribar a confondre amb una gavina camagroga. Es diferencia per una distintiva franja ocular fosca i les plomes de la punta de les ales molt marcades. A Menorca cria a penya-segats marins i la podem observar tot l’any alimentant-se de peixos que pesca realitzant espectaculars picats, especialment a aigües tranquil·les de la costa nord com les de la badia de Fornells, el port d’Addaia o s’Albufera des Grau. Tot i que a Menorca a finals dels anys 90 la població reproductora va arribar al seu màxim amb 7 parelles territorials,  va patir una regressió fins a les 3 parelles l'any 2007. Els últims anys s'han mantingut 4-5 parelles de forma estable. Les parelles territorials són molt sensibles a les molèsties humanes i aquest fet pot suposar un fracàs durant el període reproductor. L'alteració de l'hàbitat, les molèsties, les electrocucions a les esteses elèctriques, la mortalitat juvenil a les seves zones de dispersió i l'aïllament i fragilitat de la seva població a les Illes Balears, suposen les majors amenaces per l'espècie. Tot i l'anterior, la gestió, les mesures de conservació, el seguiment de l'espècie i la regulació dels accessos a les zones de nidificació, poden oferir una esperança per la seva preservació. Estatus: Sedentari i migrant rar. Espècie inclosa com a Vulnerable al Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades.