Ocells

504 Car chl

Verderol

Carduelis chloris

Cat:Verdum. Cast:Verderón común. Eusk:Txorru arrunt. Gal:Verderolo común. Port:Verdilhão. Ang:European Greenfinch. Fr:Verdier. Al:Grünling. It:Verdone

És un fringíl·lid robust, de tons verdosos, amb unes vistoses marques grogues a les ales, la coa relativament curta i el bec gran i potent. La femella és de tons més apagats. Espècie primordialment de caràcter sedentari, es distribueix àmpliament per tota Europa i nord del Magrib, essent exclusivament estivals les poblacions més septentrionals. Ocupa qualsevol zona oberta amb presència d’arbres com per exemple les zones properes als boscos, vores dels camins, arbredes obertes, hortals i fins i tot parcs i jardins dels nuclis urbans i zones amb cases disseminades. A l’hivern els podem veure sovint a zones més obertes buscant aliment en petits esbarts mixtos amb d’altres espècies de fringíl·lids. Estatus: Sedentari, migrant i hivernant moderat.