Ocells

338 Mot fla NEW4

Titeta groga

Motacilla falva

Cat:Cuereta groga. Cast:Lavandera boyera. Eusk:Larre-buztanikara. Gal:Lavandeira amarela. Port:Alvéola amarela. Ang:Yellow Wagtail. Fr:Bergeronnette printanière. Al:Schafstelze. It:Cutrettola

Els mascles de les diverses races d’aquesta titeta presenten patrons del cap diferents, però en tots els plomatges té el ventre groc i el dors verd oliva. Els mascles de la raça nominal tenen el cap gris, la gola groga i cella i bigotera blanques, mentre que la femella és de tons més apagats i variables. Lligada a ambients humits i espais oberts, cria àmpliament a Euràsia, est d’Alaska, nord-oest d’Àfrica i Egipte, on és sedentària. Hiverna bàsicament a l’Àfrica subsahariana i al sud-est asiàtic. Tot i que cria a Mallorca, a Menorca només la podem veure, de manera regular i moderada, durant els dos passos migratoris. Normalment es troba associada a bestiar pasturant en espais oberts, amb cobertura vegetal poc densa i presència d’aigua, preferentment a prop de les zones humides. Estatus: Migrant moderat.