Ocells

539 Emb cal NEW8

Súl·lera

Emberiza calandra

Cat:Cruixidell. Cast:Triguero. Eusk:Gari-berdantza. Gal:Trigueirón. Port:Trigueirão. Ang:Corn Bunting. Fr:Bruant proyer. Al.:Grauammer. It:Strillozzo

És l’única espècie de la família dels emberícids que cria a Menorca, de dimensions relativament grans, bec robust i plomatge de color terrós i densament llistat. Vola de manera pesada i sovint amb les potes penjant. Ocupa de manera sedentària la zona central i mediterrània del continent europeu i el nord del Magrib, extenent-se cap a orient fins a l’Afganistan. És un ocell típic d’hàbitats oberts, especialment àrees de conreu extenses de cereal i farratge. El trobarem també sovint ocupant zones amb joncs. És molt fàcil de detectar pel costum de defensar el seu territori cantant a les branques més altes dels arbusts propers a les tanques o els cables elèctrics. Fora de l’època de cria és una espècie de caràcter gregari que sol formar esbarts força nombrosos, especialment concentrats en dormidors. Estatus: Sedentari abundant.