Ocells

175 Van van NEW3

Juia

Vanellus vanellus

Cat:Fredeluga. Cast:Avefría. Eusk:Hegabera. Gal:Avefría común. Port:Ave-fria. Ang:Northern Lapwing. Fr:Vanneau huppé. Al:Kiebitz. It:Pavoncella

Limícola inconfusible, de tamany gran, té les potes curtes, el plomatge verd fosc al dors, blanc al pit i un distintiu plomall al cap. Es distribueix àmpliament a la major part d’Europa i el nord d’àsia ocupant, principalment, conreus i pastures costaneres. A l’hivern es desplaça cap al sud en grans estols. És aleshores quan la podrem veure a Menorca, amb més o menys efectius, segons el rigor de l’hivern al nord del continent. L'observarem en grups, a terres agrícoles amb vegetació de poca alçada i als prats propers a les zones humides, especialment al camí de Tramuntana, alimentant-se de cucs, insectes i tot tipus d’invertebrats terrestres. Estatus: Hivernant moderat.