Ocells

057 Ana cly NEW2

Cullerot

Anas clypeata

Cat:Ànec cullerot. Cast:Pato cuchara. Eusk:Ahate mokozabal. Gal:Pato cullerete. Port:Pato-trombeteiro. Ang:Northern Shoveler. Fr:Canard souchet. Al:Löffelente. It:Mestolone

La forma del bec, amb la punta ampla en forma de cullera que li dóna el nom, el distingeix de la resta d’espècies. És una au migràtoria d’àmplia distribuició que s’extén gairebé per tot l’hemisferi nord. El mascle té el cap verd fosc, pit blanc brillant i flancs marrons. En vol el distingeix el coll relativament llarg i una taca blava clara a la part superior de l’ala molt característica. La femella té el plomatge semblant a la del coll-blau i la podem diferenciar fàcilment per la forma del bec. Prefereix les zones humides d’aigua dolça, amb vegetació abundant, on s’alimenta, filtrant amb l’ajuda del seu bec especialitzat, tota mena d’insectes aquàtics, larves, crustàcis, moluscs, etc. A Menorca el podem trobar durant l’hivern a qualsevol zona humida, especialment a s’Albufera des Grau. Estatus: Hivernant i migrant moderat.