Ocells

023 Pha ari NEW8

Corb marí

Phalacrocorax aristotelis

Cat:Corb marí emplomallat. Cast:Cormorán Moñudo. Eusk:Ubarroi mottodun. Gal:Corvo mariño cristado. Port:Corvo-marinho-de-crista. Ang:European Shag. Fr:Cormoran huppé. Al:Krähenscharbe. It:Marangone col ciuffo

De la mateixa família i característiques que el corb marí gros, però més petit, esbelt i de plomatge negre amb una tonalitat verdosa. La seva distribució mundial es limita a les costes del Paleàrtic occidental. A diferència del corb marí gros, és d’hàbits estrictament marins i a l’època reproductora presenta una petita cresta al cap. Tot i que es poden trobar nius aïllats, és de caràcter colonial i nidifica a diferents alçades dels penyals marins i a illots, normalment a cavitats rocalloses i, més rarament, entre la vegetació. Els joves tenen el coll i el pit blancs. Tot i realitzar moviments entre illes i a la península després de la cria, a Menorca és bàsicament sedentari i el podem veure fàcilment a tot el litoral de l’illa, pescant a cales més o menys tranquil·les, preferentment amb presència de praderies de Posidonia, o volant sempre arran d’aigua, amb un aleteig ràpid i el coll ben estirat. La població menorquina estava estimada entre 200-240 parelles reproductores de forma estable des de l'any 1990, tot i que els últims anys s'ha detectat una disminució homogènia en tota la franja litoral amb un cens d'unes 150 parelles reproductores. Estatus: Sedentari abundant. Espècie inclosa com a Vulnerable al Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades.