Ocells

503 Car car NEW3

Cadernera

Carduelis carduelis

Cat:Cadernera. Cast:Jilguero. Eusk:Karnaba. Gal:Xílgaro. Port:Pintassilgo-comum. Ang:European Goldfinch. Fr:Chardonneret Al:Stieglitz. It:Cardellino

Fringíl·lid molt popular i de plomatge inconfusible, presenta el front i la gola de color vermell i les ales negres amb una conspícua franja groga molt visible, especialment en vol. Té el bec llarg i fi, molt especialitzat per treure les llavors dels cards, fet que li dóna el seu nom. És de vol àgil amb ondulacions tan marcades que sembla que reboti. És una espècie bàsicament sedentària, excepte a les zones més septentrionals de la seva àrea de distribució, la qual ocupa gairebé tota Europa, nord d’Àfrica i la part més nord-occidental d’Àsia. Ocupa preferentment zones amb arbres disseminats, preferentment hortals, marges arbustius, parcs, jardins i zones herbàcies i ruderals, especialment si hi abunden els cards. A l’hivern es poden observar esbarts força nombrosos. Estatus: Sedentari abundant, migrant i hivernant moderat.