Ocells

391 Syl mel-la NEW8

Busqueret capnegre

Sylvia melanocephala

Cat:Tallarol capnegre. Cast:Curruca cabecinegra. Eusk:Txinbo burubeltz. Gal:Papuxa cabecinegra. Port:Totinegra-de-cabeccdeia. Ang:Sardinian Warbler. Fr:Fauvette mélanocéphale. Al:Samtkopfgrasmücke. It:Occhiocotto

El plomatge d’aquest busqueret és distintiu en els mascles, amb el cap marcadament negre, el cos gris, la gorja blanquinosa i l’anell orbital vermell. La femella té el dors marronós i el cap de color gris. Sovint alça la coa i es mou nerviosament entre els arbusts, amb vols curts i ondulants. És sedentari a tota la conca mediterrània, extenent-se pel Sàhara i bona part de la vall del Nil, ocupant tota mena d’hàbitats de clima mediterrani mentre hi trobi vegetació com ara matolls, mates i sotaboscs arbustius. A Menorca és un dels ocells més abundants i el més nombrós dins del seu gènere. El podem trobar extès per tot el territoti i en qualsevol hàbitat, especialment a brolles i ullastrars. Estatus: Sedentari abundant, migrant escàs.