Ocells

290 Mer api NEW4

Abellerol

Merops apiaster

Cat:Abellerol. Cast:Abejaruco común. Eusk:Erlatxori. Gal:Abellaruco común. Port:Abelharuco-comum. Ang:European Bee-eater. Fr:Guêpier d'Europe .Al:Bienenfresser. It:Gruccione

Ocell espectacular pel seu plomatge multicolor i el seu bec llarg i lleugerament corbat cap avall, és un migrador transsaharià que hiverna a l’Àfrica tropical i com a nidificant es distribueix des de la península Ibèrica i el Magrib fins al sud-oest d’Àsia. Generalment cria de manera colonial i ho fa excavant forats a talussos i bancs de sorra, ocasionalment a terra mateix. S'alimenta d’insectes, principalment abelles, que captura al vol, que és gràcil i elegant. A Menorca se'l pot veure a l’època reproductora repartit localment per tota l’illa, preferentment als sistemes dunars més ben conservats, hàbitat aquest molt castigat els útims anys per les activitats humanes al litoral. En migració, ens pot sobrevolar en grups més o menys nombrosos a qualsevol indret i el detectarem pel seu reclam bombollejant i líquid. Estatus: Estival i migrant moderat. Espècie inclosa com a Vulnerable al Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades.