Cita #5438

Dades de l'Observador

Nom i Llinatges: Paco Huguet

Dades de l'Observació

Data: 12/03/2024
Lloc de l'observació: Camp Futbol Punta Prima
Localitat: Sant Lluís
Nom comú: Garsa
Nom científic: Pica pica

Foto

sense-foto