Cita #5498

Dades de l'Observador

Nom i Llinatges: Adrià Verger Teixidor

Dades de l'Observació

Data: 08/05/2024
Lloc de l'observació: Salines de Mongofra
Localitat: Alaior
Nom comú: Corriol gros
Nom científic: Calidris canutus
Comentaris: 1 ex.

Foto

sense-foto