Cita #5496

Dades de l'Observador

Nom i Llinatges: Sergi Caules

Dades de l'Observació

Data: 01/05/2024
Lloc de l'observació: Son Magnà
Localitat: Alaior
Nom comú: Oriol
Nom científic: Oriolus oriolus
Comentaris: 4 exemplars.

Foto

sense-foto