Cita #5495

Dades de l'Observador

Nom i Llinatges: Luis Arbalejo Pradies

Dades de l'Observació

Data: 01/04/2024
Lloc de l'observació: Bassas de Lluriach
Localitat: Es Mercadal
Nom comú: Agro Roig / Garza imperial
Nom científic: Ardea purperea
Comentaris: 6 ejemplares (en la foto solo 5)

Foto