Cita #5394

Dades de l'Observador

Nom i Llinatges: Sergi Caules i Rafel Villalonga

Dades de l'Observació

Data: 12/02/2024
Lloc de l'observació: Son Bou
Localitat: Alaior
Nom comú: Cegall coa-negra
Nom científic: Limosa limosa
Comentaris: 3 exemplars

Foto

sense-foto