Cita #5392

Dades de l'Observador

Nom i Llinatges: Rafel Villalonga

Dades de l'Observació

Data: 28/01/2024
Lloc de l'observació: Lluriach
Localitat: Mercadal
Nom comú: Pinsà mec
Nom científic: Fringilla montifringilla
Comentaris: 2 exemplars

Foto

sense-foto