Cita #5063

Dades de l'Observador

Nom i Llinatges: Emilio Garriga Marí

Dades de l'Observació

Data: 26/01/2024
Lloc de l'observació: Port de Maó
Localitat: Maó
Nom comú: Llambritja becllarga
Nom científic: Talasseus sandvicensis
Comentaris: 7 exemplars a ses boas davant club marítim.

Foto