Cita #4860

Dades de l'Observador

Nom i Llinatges: Javier Méndez Chavero

Dades de l'Observació

Data: 26/01/2024
Lloc de l'observació: Salgar
Localitat: Sant Lluís
Nom comú: Oronella
Nom científic: Hirundo rústica
Comentaris: Hivernant o cita migració prenupcial primarenca

Foto

sense-foto