Cita #5492

Dades de l'Observador

Nom i Llinatges: Luis Arbalejo Pradies

Dades de l'Observació

Data: 21/04/2024
Lloc de l'observació: Salinas Fornells
Localitat: Fornells
Nom comú: Zarapito trinador
Nom científic: Numenius phaeopus

Foto