Anella K124230

Dades del recuperador

Nom i Llinatges: Francisco Javier Bellota Torres

Dades de l'Anella

Data: 18/01/2020
Lloc de la troballa: Son Vivó
Localitat: Ciutadella
Dades de l'Anella: Vogelwarte SEMPACH Helvetia K124230
Nom comú de l'ocell: Cega, Becada
Estat de l'ocell: Caçada amb escopeta
Comentaris: Es una cega adulta i amb un pes de 245 gr.