Anella E:FZN

Dades del recuperador

Nom i Llinatges: Joan Florit Sans

Dades de l'Anella

Data: 05/04/2019
Lloc de la troballa: Salines de Mongofre
Localitat: Es Mercadal
Dades de l'Anella: E:FZN
Nom comú de l'ocell: Flamenc
Estat de l'ocell: Llegida l'anella amb telescopi o amb fotografia
Comentaris: un exemplar marcat amb entre un grup de 12 individuos.