Anella #5458

Dades del recuperador

Nom i Llinatges: Raül Escandell

Dades de l'Anella

Data: 10/04/2024
Lloc de la troballa: Illa de l'Aire
Localitat: Sant Lluís
Dades de l'Anella: L166371 ICONA
Nom comú de l'ocell: Passerell
Estat de l'ocell: Trobada morta de més d'una setmana
Comentaris: Trobada l'anella sola