Anella #5457

Dades del recuperador

Nom i Llinatges: Raül

Dades de l'Anella

Data: 28/03/2024
Lloc de la troballa: Son Bou
Localitat: Alaior
Dades de l'Anella: BY7N
Nom comú de l'ocell: Gavina corsa
Estat de l'ocell: Llegida l'anella amb telescopi o amb fotografia