Anella #5414

Dades del recuperador

Nom i Llinatges: Jaime Mojao

Dades de l'Anella

Data: 09/03/2023
Lloc de la troballa: Es Grau - Favaritx
Localitat: Maó
Dades de l'Anella: C0 en PVC rojo
Nom comú de l'ocell: Puffinus mauretanicus
Estat de l'ocell: Llegida l'anella amb telescopi o amb fotografia