Anella #5413

Dades del recuperador

Nom i Llinatges: Jaime Mojao

Dades de l'Anella

Data: 16/04/2023
Lloc de la troballa: Salinas de Mongofre
Localitat: Addaia
Dades de l'Anella: L5 en PVC blanco
Nom comú de l'ocell: Pandion haliaetus
Estat de l'ocell: Llegida l'anella amb telescopi o amb fotografia