Anella #5412

Dades del recuperador

Nom i Llinatges: Jaime Mojao

Dades de l'Anella

Data: 13/11/2023
Lloc de la troballa: Illa de l'aire
Localitat: Sant Lluis
Dades de l'Anella: RF0 en PVC amarillo
Nom comú de l'ocell: Pandion haliaetus
Estat de l'ocell: Llegida l'anella amb telescopi o amb fotografia