Anella G26342 (#4867)

Dades del recuperador

Nom i Llinatges: Emilio Garriga Marí

Dades de l'Anella

Data: 18/01/2024
Lloc de la troballa: Moll comercial port
Localitat: Maó
Dades de l'Anella: ESAG26342
Nom comú de l'ocell: Gavina corsa
Estat de l'ocell: Llegida l'anella amb telescopi o amb fotografia
Comentaris: portava anella pvc ... BWVB anellat el 17/06/2015 a l'illa de l'Aire.