Anella Y75

Dades del recuperador

Nom i Llinatges: Ignacio Benejam Ruf

Dades de l'Anella

Data: 03/01/2023
Lloc de la troballa: Sa platja gran
Localitat: Ciutadella
Dades de l'Anella: PVC blanca pota esquerre Y75 + metàl·lica il·legible
Nom comú de l'ocell: Corbmarí
Estat de l'ocell: Llegida l'anella amb telescopi o amb fotografia
Comentaris: 2 anelles, una de metall i una pvc (Y75)