Guia dels Ocells de Menorca

Presentació

Aquesta Guia interactiva dels ocells de Menorca presenta una selecció de les 151 espècies d’aus nidificants, hivernants i migrants més comunes a l’illa.

Cada espècie està presentades en forma de fitxa i es facilita la seva recerca classificant els noms, tant populars com científics, en ordre alfabètic.

Aquestes fitxes inclouen l’espècie il·lustrada juntament amb un text on s’indiquen els trets bàsics i més distintius, tant morfològics com de conducta, per a la seva identificació al camp, així com els hàbitats que preferentment ocupen i la seva distribució geogràfica a nivell mundial. En un mapa més detallat del Paleàrtic occidental, que inclou Europa, el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, es diferencia la presència de les espècies com a reproductors, sedentàris, hivernants o migrants.

Per completar la informació bàsica per a coneixer els ocells de Menorca s’inclou el cant o reclam de les 100 espècies més comunes en un format d’àudio per a poder-lo escoltar des de casa.

Cerca per nom comú

Cerca per nom científic

Utilitza únicament una opció de cerca per nom comú o científic. Per triar-ne una altre, has de desactivar la selecció anterior.

Abellerol

Merops apiaster

Agró blanc

Egretta garzetta

Agró blanc gros

Egretta alba

Agró gris

Ardea cinerea

Agró roig

Ardea purpurea

Àguila peixetera

Pandion haliaetus

Aligot vesper

Pernis apivorus

Alosa

Alauda arvensis

Àneda blanca

Tadorna tadorna

Àneda griseta

Anas strepera

Anedó

Anas crecca

Arner

Alcedo athis

Arpella cendrosa

Circus pygargus

Arpella d’aigua

Circus aeruginosus

Arpella d’albufera

Circus cyaneus

Baldritja balear

Puffinus mauretanicus

Baldritja grossa

Calonectris diomedea

Batallaire

Philomachus pugnax

Bec d´alena

Recurvirostra avosetta

Becassina

Gallinago gallinago

Becgros

Coccothraustes coccothraustes

Blaveta

Luscinia svecica

Boscarla de canyís

Acrocephalus scirpaceus

Boscarla mostatxuda

Acrocephalus melanopogon

Bosqueta comuna

Hippolais polyglotta